Zaterdag demonstratie Leidse dak- en thuislozen

Het Leids Daklozengenootschap organiseert morgen een demonstratie tegen het gemeentelijk beleid ten aanzien van Leidse dak-en thuislozen. De gemeente schaft op 1 januari de aanvullende uitkering voor dak- en thuislozen af. Het stadsbestuur gaat hiermee volgens het Leids Daklozengenootschap voorbij aan het feit dat het leven op straat juist veel extra kosten met zich meebrengt. De dak-en thuislozen hebben de toeslag daarom juist hard nodig. De demonstranten verzamelen om 13.00 uur bij het slaaphuis op de Boommarkt.

“Wat de bezuiniging helemaal onverteerbaar maakt, is dat de dak- en thuislozen er niets voor terugkrijgen, behalve de al jaren even vage beloften dat de opvang en voorzieningen zullen worden verbeterd,” aldus een verklaring van Eurodusnie die de daklozen bij de actie ondersteunt. “Het heeft er echter alle schijn van dat het voorlopig bij beloften zal blijven. Met de winter voor de deur schieten de nachtopvang en hulpverlening voor dak- en thuislozen bijvoorbeeld nog altijd tekort”.

“Er zijn in Leiden nog geen 20 slaapplaatsen waar dak- thuislozen terecht kunnen, daardoor slapen iedere nacht nog steeds tientallen mensen noodgedwongen op straat. Ook voor de meer langdurige opvangmogelijkheden voor dak- en thuislozen bestaan lange wachtlijsten. Dankzij privatisering en verkoop van het sociale woningbestand zal de komende jaren het aantal mensen zonder huis bovendien flink toenemen,” zo laat het Daklozengenootschap weten.

Volgens Eurodusnie is voor de meeste problemen die dak-en thuislozen ervaren makkelijk een oplossing te vinden. “Het is heus geen kwestie van te weinig geld of middelen. Te veel geld verdwijnt in prestigeprojecten zoals het Aalmarktplan of een peperduur beeld van Jan Wolkers bij het station. Het gaat er om hoe je de taart verdeelt en nu gebeurt dat dus op een verkeerde manier”.

“Wat betreft het tekort aan opvang en (reguliere) huisvesting stellen wij dat de gemeente er voor moet zorgen dat deze er voldoende is. In concreto betekent dit een uitbreiding van het aantal opvangplaatsen met minimaal 200%. Dat is voor deze winter gemakkelijk al te realiseren. De gemeente bezit veel onroerend goed dat zij door schimmige antikraak-bureautjes commercieel laat exploiteren of leeg laat staan. Denk bijvoorbeeld aan het gebied rond de Lakenhal of het oude jongerencentrum Breehuys. Het zou een goed begin zijn als de gemeente deze panden op een transparante en eerlijke manier zou verdelen onder woningzoekenden. Ook kan het mes in de wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen door leegstaande kantoorgebouwen te onteigenen in plaats van ze te laten verpauperen zoals dat bij de voormalige stationsflat is gebeurd.

Eurodusnie wil dat de gemeente stopt met het wegmoffelen van de Leidse daklozenproblematiek. “De gemeente moet daarom stoppen met het actief weren van daklozen uit parken en winkelstraten. De Leidse daklozenproblematiek zou voor iedereen zichtbaar moeten zijn, zodat de gemeenteraad op haar beleid kan worden afgerekend. Niet uitsluiting, maar resocialisatie zou speerpunt van het beleid moeten zijn, want ook daklozen zijn inwoners van onze stad”.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×