Dreigend tekort docenten in Rijnstreek

In de regio Rijnstreek dreigt een tekort aan docenten in het Voortgezet Onderwijs. Tussen nu en zeven jaar blijkt 24% van het personeel op de scholen in deze regio recht te hebben op een pensioenregeling. Het gaat hierbij om personen van 55 jaar of ouder die ook onder de nieuwe maatregelen van het kabinet hun rechten op prepensionering behouden. Dit blijkt uit een onderzoek van ROC Leiden onder zeven vmbo- en mbo-scholen in de Rijnstreek met een totaal van 2283 werknemers. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de samenwerking in het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Ook het CWI en de gemeente Leiden zijn bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek is gestart om mogelijke tekorten aan personeel in beeld te brengen. Samen met andere scholen en betrokken instellingen wil ROC Leiden aan een oplossing werken om de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst te waarborgen.

De gemiddelde leeftijd van werknemers in Nederland ligt het hoogst in de onderwijssector. Landelijk ligt de leeftijd van onderwijspersoneel op 45,5 jaar, uit het ROC Leiden onderzoek blijkt dit in de Rijnstreek 46 jaar te zijn. Het ziekteverzuim is met 4,7% ruim 1% minder dan het landelijk onderwijsgemiddelde en draagt niet extra bij aan de vraag naar onderwijspersoneel.

Spanning onderwijsarbeidsmarkt neemt toe
Op dit moment zijn er geen problemen om nieuwe docenten te vinden. Dit is mede te danken aan het grote aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt. ROC Leiden vreest dat de huidige situatie een te positief beeld voor de toekomst schept. Met het aantrekken van de economie zal ook de spanning op de onderwijsarbeidsmarkt hoog op kunnen lopen. Deze spanning zal alleen maar toenemen op het moment dat een grote groep docenten, door vergrijzing, het onderwijs verlaat. ROC Leiden pleit dan ook voor een tijdige aanpak van het te verwachten tekort aan docenten.

Onderwijs moet signalen serieus nemen
De uitkomsten van het onderzoek worden bevestigd door die van het landelijke onderzoek door het Ministerie van Onderwijs. In de nota ‘werken in het onderwijs 2005’ geeft het Ministerie aan dat zij de meeste arbeidsmarktproblemen verwacht in Rijnstreek, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In hun presentatie aan de scholen benadrukten de onderzoekers dat het onderwijs er goed aan doet de signalen serieus te nemen en gezamenlijk te onderzoeken of maatregelen en acties nodig zijn om voldoende leraren voor de klas te houden. Het onderzoek van ROC Leiden is hiertoe een eerste aanzet.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×