VVD tegen verhoging OZB voor ondernemersfonds

De VVD wijst een plan van het Centrum Management Leiden (CML) om de OZB voor bedrijven te verhogen af. Centrummanager Robert Strijk kwam onlangs met een plan om een ondernemersfonds te vormen via een OZB-verhoging. Uit dat fonds zouden dan allerlei activiteiten betaald kunnen worden. Zaken die nu niet van de grond komen, omdat er teveel zogenaamde ‘freeriders’ in het centrum zijn. Dit zijn ondernemers, vaak franchisebedrijven zonder binding met Leiden, die wel meeprofiteren van de activiteiten, maar geen cent bijdragen. De VVD is wel voor de instelling van het fonds, maar wil dit bekostigen door een verhoging van de precariorechten.

VVD-raadslid Marijke van Dobben de Bruijn: “Via een verhoging van de OZB voor bedrijven worden ook kerken, scholen en bijvoorbeeld speeltuinen belast, terwijl deze er geen baat bij hebben. Ook zijn er belastingtechnische en bestuurlijke bezwaren tegen de verhoging van de OZB bedrijven”.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×