Winkeliers Wagnerplein op de bres voor 'hun' centrum

Ondernemers van het Wagnerplein uiten in een brief aan het College van B&W kritiek op de Detailhandelsnota die de gemeente heeft op laten stellen. “In de nota wordt in feite gesteld dat er geen toekomst is voor ons winkelcentrum en dat de gemeente de boel op zijn beloop wil laten. Wij zijn het daar niet mee eens,” aldus de winkeliers die onder buurtbewoners 500 handtekeningen hebben ingezameld om hun eis kracht bij te zetten: een facelift voor het verouderde winkelcentrum. Vanavond wordt een petitie met de handtekeningen overhandigd aan wethouder Geertsema (economische zaken).

De winkeliers wijzen erop dat het winkelcentrum Wagnerplein-Kennedylaan-Brahmslaan een belangrijke buurtfunctie vervult. “Dat heeft te maken met de (nog) goede busverbinding met de rest van de stad en de goede parkeervoorzieningen in de directe omgeving. De wijkfunctie is vooral van belang voor de vele ouderen in onze buurt die zonder meer zijn aangewezen op ons winkelcentrum”.

Ook na de grootschalige renovatie van het nabijgelegen winkelcentrum ‘De Luifelbaan’ blijft er volgens de winkeliers behoefte aan het kleinschalige winkelcentrum aan het Wagnerplein. “Zogauw er een pand leeg komt, wordt dit onmiddellijk opgevuld door een nieuwe ondernemer. Er is zelfs een wachtlijst van mogelijke belangstellenden. Ook de vestiging van een wijk- en dienstencentrum door Haagwijk in een pand bij ons laat zien dat ook maatschappelijke instellingen vertrouwen hebben in de toekomst van het Wagnerplein”.

Tenslotte zou ook eigenaar Zeeman van het winkelcentrum bereid zijn om in het Wagnerplein te investeren. “Wij weten dat de eigenaar graag met ons en de gemeente om de tafel wil om plannen voor upgrading van ons winkelcentrum te bespreken. Er zijn zelfs ideeën voor de vestiging van een grote servicesupermarkt die de functie van het winkelcentrum zeer zou versterken”.

Advertentie

Leiden wagnerplein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×