Sociale diensten samengevoegd

De diensten Sociale Zaken van Leiden en Leiderdorp gaan veel intensiever samenwerken dan tot nu toe het geval is. Over een jaar moet duidelijk zijn of de twee diensten kunnen worden samengevoegd. Er ontstaat dan één gezamenlijke dienst voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Volgens wethouder Hans Buijing blijven de twee gemeenten wel de mogelijkheid houden om hun eigen beleid te voeren. Ook andere gemeenten in de regio zijn benaderd om mee te doen, maar die zijn daar vooralsnog niet toe bereid.

De kosten voor het samenwerkingsproject, zo’n 195.000 euro, willen de gemeenten betalen uit de Tijdelijke Subsidieregeling Samenwerkingsverbanden Abw. Daarvoor is een verzoek ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×