Adviesfunctie Cliëntenraad ingeperkt

Het College van B&W gaat minder vaak een beroep doen op de Cliëntenraad als het gaat om adviezen op het gebied van Sociale Zaken. Bij een aantal zaken, waaronder de begroting en de perspectiefnota gaat het college niet meer bij de Cliëntenraad te rade. In plaats daarvan heeft het college een verordening vastgesteld waarin wordt geregeld hoe en waarover de gemeente periodiek met de Cliëntenraad zal overleggen.

Daarnaast draagt het college de Dienstdirecteur Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid op om ‘relevante onderdelen van de begroting en de perspectiefnota in conceptvorm met de Cliëntenraad te begspreken’. De Cliëntenraad kan vervolgens wel op eigen initiatief met een advies komen.

Bij de begrotingsbehandeling begin deze maand gaf het college al aan te willen bezuinigen op een aantal adviesraden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×