Onderscheiding voor scheidend korpschef Ries Straver

Vanmiddag heeft hoofdcommissaris mr. M.A. Straver na ruim 7 jaar afscheid genomen als korpschef van politie Hollands Midden. Door de korpsbeheerder, burgemeester Lenferink, werd hem een afscheidsreceptie aangeboden in de Pieterskerk. Tijdens de bijeenkomst ontving de 61-jarige Straver uit handen van Henri Lenferink de korpsonderscheiding van Politie Hollands Midden, de naar hem genoemde Ries Straver Penning. Tijdens de bijeenkomst werd ook het boek ‘Over het wezen van de Nederlandse politie, gesprekken met Ries Straver’, geschreven door professor C. Zwart, officieel gepresenteerd. Op de afscheidsreceptie waren honderden gasten uit binnen- en buitenland aanwezig.

Ries Straver ontvangt als eerste de naar hem vernoemde korpsonderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het korps Hollands Midden. Onder zijn leiding groeide het “blauw op straat” van 550 in 1997 naar ruim 900 in 2004. De resultaatgerichtheid van het korps groeide en het realiseren van vier in plaats van acht districten leverde forse efficiencywinst op voor het korps. Daarnaast heeft Straver een belangrijke bijdrage geleverd aan het rapport ‘Politie in verandering’ waarmee een voor de politie essentiële ontwikkeling in gang is gezet. De visie uit dit rapport rondom het gebiedsgebonden werken heeft hij in verschillende korpsen geïmplementeerd.

Straver startte zijn loopbaan bij de politie in 1966 als jong inspecteur bij de politie in Haarlem. In 1977 schreef hij met de collega’s Eric Nordholt, Jan Wiarda en anderen “Politie in verandering”. De kerngedachte van dit destijds geruchtmakende rapport houdt in, dat de politie er niet is voor de overheid, maar voor de samenleving. Na verschillende functies werd Straver korpschef van de gemeentepolitie Haarlem. In de tachtiger jaren aanvaarde hij de functie van interim korpschef van de gemeentepolitie Breda en reorganiseerde in korte tijd dit korps. Na het samenvoegen van rijks- en gemeentepolitie werd Straver de korspchef van de regio Kennemerland. Na de geruchtmakende

De visie die Straver heeft op het politiewerk, waartoe de basis in voornoemd rapport werd gelegd, is vastgelegd in het boek “ Over het wezen van de Nederlandse politie”. Straver is een sterk voorvechter van het gebiedsgebonden werken. Een politie die midden in de samenleving staat met het gezicht naar de burger. Straver is tegenstander van een totale centralisatie van de Nederlandse politie. Het in het boek vastgelegde gedachtegoed is vooral bedoeld om door te geven aan een nieuwe generatie politiechefs. De auteur over het boek: Ries Straver (1943) is uitgegroeid tot één van de meest spraakmakende politiechefs in Nederland. Hij heeft altijd pal gestaan voor een politie, die er is voor iedereen. Dit thema is ook vandaag nog van groot belang.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×