Provincie verruimt vestigingsregels grootschalige winkels

Het College van Gedeputeerde Staten wil de regels voor grootschalige detailhandel buiten de winkelcentra iets versoepelen. Voor de verkoop van aanverwante producten mogen meubelwinkels, tuincentra en bouwmarkten maximaal 20 procent van hun oppervlakte gaan benutten.

De versoepelde regelgeving is tot stand gekomen in nauw overleg met de detailhandel. “Iets meer vrijheid moet kunnen, maar de hoofdlijnen van het beleid blijven overeind. We willen beslist voorkomen dat het winkelapparaat in de steden en de middenstand in de kleinere centra de dupe worden”, aldus Gedeputeerde Asje van Dijk. De schaarse ruimte op bedrijventerreinen moet beschikbaar zijn voor productiebedrijven en niet voor grootschalige detailhandel. Winkeluitbreiding of vestiging van meer dan duizend vierkante meter moet eerst worden voorgelegd aan het Regionaal Economisch Overleg dat een advies geeft aan de provincie.

Het college wil wel toestaan dat grote winkelbedrijven zich vestigen rondom nieuwe stationslocaties, omdat die stimulerend werken voor de ontwikkeling van stations en de verstedelijking daar omheen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een sporthal boven een bedrijfsruimte. “Een dergelijke combinatie van functies draagt bij aan meervoudig ruimtegebruik en bevordert ook de sociale veiligheid op bedrijfsterreinen. In de avond en in het weekend zullen er dan ook mensen op deze bedrijfsterreinen aanwezig zijn”, aldus Van Dijk.

In de komende maanden wordt nog nader uitgewerkt waar de grenzen van de verruimde regelgeving precies worden getrokken.

Advertentie

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×