De belanstelling voor de startbijeenkomst van het profiel voor de regio Holland Rijnland was groot. (Foto's: Chris de Waard).

Startbijeenkomst Regio Holland Rijnland

Dinsdagavond vond in het Scheltemacomplex aan de Oude Vest de startbijeenkomst van het profiel van de regio Holland Rijnland plaats. Tijdens de bijeenkomst werden twaalf portretten gepresenteerd van mensen die wonen of werken in de regio. Deze geportretteerde mensen staan ieder voor een bepaalde ambitie of visie die typerend is voor de regio. In een film over de regio werden aspecten als cultuur, bereikbaarheid, wonen en sociale samenhang nader belicht. Na afloop nodigde voorzitter Henri Lenferink enkele vertegenwoordigers van installingen uit de regio uit om hun visie te geven op het profiel van de regio Holland Rijnland.

De komende tijd zullen bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en anderen gevraagd worden om een bijdrage te geven aan dat profiel.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×