72 Miljoen voor Leids Grotestedenbeleid

Afgelopen vrijdag heeft wethouder Wim de Boer in Den Haag een convenant met het Rijk ondertekend over het Meerjarenontwikkelingsprogramma GSB Leiden 2005- 2009 (‘Stad van Ontdekkingen’). Leiden ontvangt van het Rijk ongeveer 72 miljoen euro voor de realisatie van de afspraken die zijn vastgelegd in het convenant. Het Meerjarenontwikkelingsprogramma geeft weer welke ambities Leiden voor de komende vijf jaar heeft op de thema’s van het Grotestedenbeleid. Dat zijn onderwijs, integratie, veiligheid, zorg (sociaal), economie en werk en wonen en omgevingskwaliteit.

Vrijdag maakten minister de Graaf, minister Dekker en staatssecretaris van Gennip samen met de burgemeesters van 30 grote steden afspraken over resultaten die zij de komende vijf jaar gaan boeken. Het kabinet stelt in totaal circa € 3,5 miljard ter beschikking om die afspraken te realiseren. De stadscontracten gaan onder andere over herstructurering van wijken, wijkvernieuwing, de aanpak van veelplegers, opvang van dak en thuislozen, voortijdig schoolverlaten, modernisering van bedrijventerreinen en bodemsanering.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×