Twee ton voor Regionaal Programma Samenleving

De provincie Zuid-Holland stelt 200.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het Regionaal Programma Samenleving 2005 van Holland Rijnland. In dat Programma 2005 zitten de voorbereiding komst Wet Inburgering; mentoring voor en door nieuw- en oudkomers in de Leidse regio; woonzorgzone Oostelijke Binnenstad en Implementatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Daarnaast stemde Gedeputeerde Staten al eerder in met een subsidie van 43.333 euro aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het project Museum en School.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×