Digitaal inburgeren

Nieuwe Nederlandse burgers kunnen bij het ROC binnenkort digitaal inburgeren. Handig voor allochtone moeders die niet vier dagdelen per week naar school kunnen in verband met zorgtaken thuis.

Het ROC tekende op 30 maart hiertoe een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Leiden, de provincie Zuid-Holland, het UWV, de Openbare Bibliotheek Leiden, de Leidse Welzijnsorganisatie, de Stichting Vluchtelingenwerk Leiden en het ID College. Voor het project is subsidie aangevraagd bij de Europese Unie, die al eerder een zogeheten voorbereidingssubsidie verstrekte. Uiterlijk 1 juli wordt bekend of de plannen ook daadwerkelijk zullen doorgaan. 

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×