Gemeente doet aanbestedingsprocedure bestrating over

De gemeente Leiden heeft besloten om de Europese aanbesteding voor bestratingswerkzaamheden in de Sleutelstad te beëindigen en binnenkort een nieuwe aanbestedingsprocedure voor dit werk te starten. De betrokken aannemers zijn inmiddels door de gemeente ingelicht. Eerder dreigde het Leidse bedrijf De Bolster om een kort geding tegen de aanbestedingsprocedure te starten. Het bedrijf werd op oneigenlijke gronden gepasseerd en liet het daar niet bij zitten. De Bolster heeft de procedure nu ingetrokken.

De Europese aanbesteding van bestratingswerkzaamheden had mede tot doel het aanbesteden op een transparante wijze te laten geschieden en een eerlijke gunning te realiseren. Door de hoogoplopende discussie over de aanbesteding, inclusief het aangespannen kort geding, leek het tegenovergestelde te gebeuren: de aanbesteding zelf is ter discussie komen te staan.

Hoewel de gemeente de uitkomst van het kort geding volgens eigen zeggen met vertrouwen tegemoet zag, vond men het niet verstandig de aanbestedingsprocedure voort te zetten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×