Burgerjaarverslag 2004 voor iedereen beschikbaar

Vandaag verschijnt het Burgerjaarverslag 2004 als uitneembare bijlage in het Leids Nieuwsblad. Voor mensen met een ‘NEE/NEE sticker’ (die dus geen huis-aan-huisbladen ontvangen) zijn vanaf morgen exemplaren van het Burgerjaarverslag beschikbaar bij de balie van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72). De tekst van het Burgerjaarverslag 2004 is ook te vinden op de website van de gemeente.

Sinds 2004 is de burgemeester verplicht een burgerjaarverslag uit te brengen, waarin hij rapporteert over de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de procedures voor burgerparticipatie. In Leiden bestaat een dergelijk verslag al langer, omdat waarnemend burgemeester Lemstra, vooruitlopend op de verplichting, in 2003 al een burgerjaarverslag schreef. Een belangrijk punt in het Burgerjaarverslag is de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Dit jaar gaf 83% van de 3000 ondervraagde inwoners in aan (zeer) tevreden te zijn over het persoonlijke contact met de gemeente (2003: 88%). Ruim 89% van de burgers beoordeelt de vriendelijkheid van het personeel met een 7 of hoger (in 2003: 94%). De telefonische bereikbaarheidvan de servicepunten is toegenomen in vergelijking met vorig jaar. 85% beoordeelt dit onderdeel met een 7 of hoger (in 2003: 83%).

Inwoners zijn tevreden
Het Burgerjaarverslag 2004 baseert zich op cijfers uit de stadsenquête 2004. Uit deze enquête blijkt ook dat de schriftelijke beantwoording van brieven een aandachtspunt blijft. Het duurt vaak nog te lang voordat burgers antwoord krijgen op hun brieven. In het burgerjaarverslag 2004 is te lezen welke maatregelen de gemeente heeft genomen om deze situatie te verbeteren.

Burgerparticipatie
Een ander onderwerp in het burgerjaarverslag is de burgerparticipatie. Dat is belangrijk omdat veel beslissingen van de gemeente direct invloed hebben op het dagelijks leven. Soms is de gemeente wettelijk verplicht om burgers inspraak te geven. Maar ook als die verplichting er niet is vindt de gemeente het belangrijk om burgers inspraak te geven. Dit jaar komen in het burgerjaarverslag voor het eerst burgers aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen rondom de RijnGouwelijn, de verbeteringen in de Slaaghwijk en de schoonmaakactie in Zuid-Hoven.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×