Column 'Democratie' door Cor Vergeer (SP Leiden)

Afgelopen week stond voor mij in het teken van ”democratie”. En wel om heel verschillende redenen.

Allereerst was er het Congres van de SP in “de Vriendschap” in Nijmegen. Het Congres ging over “de SP en de Wereld”. Hier werd nog eens duidelijk dat socialisten per definitie wereldburger zijn. In tegenstelling tot wat ons wel eens verweten wordt zijn wij van mening dat onze strijd niet ophoudt bij de grens. De naam van de prachtige zaal was toepasselijk. Op kameraadschappelijke manier werd gediscussieerd over de Nato, de Verenigde Naties, oorlog en vrede, het Amerika van Bush en natuurlijk ook over Europa.

Ik vond het inspirerend om de buitenlandse vertegenwoordigers te zien. Vooral de man uit Brazilië van president Lula. In Latijns Amerika zijn op dit moment progressieve bewegingen in opkomst. Mooi dat de zij in de SP hun bondgenoot zien. En andersom ook!

Vervolgens was er het “Non”van de Fransen tegen het neo-liberale Europa. Gevolgd door de mokerslag van het Nederlandse volk. Wat keken Balkenende, Wouter Bos en Femke Halsema sip. Zij werden geveld door de democratie, dat “wil van het volk” betekent. Wat deed Harry van Bommel het goed als vervanger van Jan Marijnissen die door een hernia geveld was. Wat kunnen we trots zijn op onze partij, die bewezen heeft te begrijpen wat de wil van het volk is.

Tenslotte een manifestatie van “anti-democratie” bij onze eigen Leidse SP-afdeling. Het begon met mijn schorsing, waarmee een paar mensen een democratische discussie over hoe wij als SP-ers horen te werken, om zeep probeerden te helpen. Gelukkig werd de schorsing ongedaan gemaakt door de Algemene Ledenvergadering. Maar de dissidenten gaan maar door. Zij handelen daarbij in strijd met de statuten van de partij en gooien in de pers met modder naar partijgenoten.

Het democratische principe om verantwoording af te leggen lappen zij aan hun laars. Want waar waren zij op het Congres, waar 3 Leidenaars: Paul Uhlenbelt, Driek van Vugt en ikzelf met een overweldigende meerderheid als landelijke Partijbestuurders werden gekozen? Waar waren zij op de regioconferentie, waar ik verantwoording heb afgelegd over mijn werk als regiobestuurder, met wie zij niet wilden samenwerken? Waar waren zij op de ALV, toen zij verantwoording moesten afleggen aan de leden? Maar ik heb vertrouwen in de wil van het volk. Democratie overwint uiteindelijk altijd!

Cor Vergeer.

Leiden spcrisis


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×