Raadsvergadering via Sleutelstad.nl

Vanaf 20.00 uur is woensdagavond via deze site de gemeenteraadsvergadering live te beluisteren. Op //sleutelstad.nl/raadsvergadering/ is het audio-archief te vinden van de raadsvergaderingen die eerder dit jaar zijn gehouden.

Gemeenteraad: Woensdag 8 juni a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis

Agenda:

– onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden (SP)
– be√ędiging nieuw benoemde raadsleden

<u>Grondzaken</u>
– nota Strategische Grondbeleid 2005
– nota Vermogensbeheer Grondzaken

<u>Jaarrekening 2004</u>
– verslag van Bevindingen Commissie voor de Rekeningen nav onderzoek jaarstukken 2004
– Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2005
– vaststelling jaarrekening 2004 en bestemming saldo jaarrekening 2004
– bestemming vrije ruimte concernreserve na storting van het resultaat jaarrekening 2004

<u>Middelen</u>
– controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2005 gemeente Leiden
– eerste wijziging van de Productenraming 2005; eerste wijziging van de begroting 2005
– tweede algemene begrotingswijziging 2005

<u>Stedelijke ontwikkeling</u>
– inkomstenkrediet uitgifte gronden in erfpacht

<u>Bestuur en dienstverlening</u>
– aanpassing verordening op de raadscommissies

<u>Bereikbaarheid</u>
– routering gevaarlijke stoffen (tekstuele aanpassing)
– definitief ontwerp herinrichtingsplan Meerburg

Klik hier om naar de stream te luisteren.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×