Inwoners regio voelen zich veiliger

Inwoners van de regio Hollands Midden voelen zich veiliger dan in de voorgaande jaren, zo blijkt uit de Politiemonitor Bevolking 2005 (PMB). Het percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt is gedaald naar 3,4 %. Dit percentage ligt beneden het landelijk gemiddeld en is lager dan ooit in de PMB werd gemeten. Dat geldt ook voor het aantal inwoners dat zich soms onveilig voelt. Dit percentage daalde naar het landelijk gemiddelde van 24 %. In 1999 bedroeg dit percentage 33,9 %, in 2001 33,4 en 27,9 in 2003.

Het aantal personen dat slachtoffer werd van een woninginbraak, diefstal uit of vernieling aan een auto, fietsen diefstal en geweldsdelicten is aanmerkelijk verminderd. Het aantal (pogingen tot) inbraak is in Hollands Midden lager dan het landelijk gemiddelde. De bereidheid om zaken bij de politie te melden en aangifte te doen is gestegen. Ook de verkeersoverlast is verder afgenomen en daarmee gedaald tot onder het landelijke cijfer. Het onderzoek geeft verder aan dat de tevredenheid over de beschikbaarheid van de politie toeneemt. Over het politieoptreden is de tevredenheid juist iets gedaald.

De PMB 2005 bevestigt de kentering op het gebied van veiligheid die ook blijkt bij het uitkomen van de resultaten over 2004. Korpschef Jan Stikvoort is verheugd over de uitkomsten en stelt vast dat de verbeterde prestaties van de politie en de integrale aanpak van de veiligheid hun vruchten afwerpen. Tegelijkertijd stelt hij vast dat het korps verder moet investeren in de verbetering van de tevredenheid over het optreden van de politie.

Geen categorie


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×