Film van bouw Petruskerk gevonden in België

De werkgroep Leids Audio-Visueel Archief (Lava) van de Dirk van Eck-Stichting heeft in België een tot nu toe onbekende 16 mm zwart/wit film over de bouw van de Rooms-katholieke Sint Petruskerk en de pastorie aan de Lammenschansweg gevonden. De 19 minuten durende film stamt uit 1935/1936 en is gemaakt door “Slegtenhorst’s Foto en Film werken”. Tijdens de open monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11 september is de film te zien in de Petruskerk aan de Lammenschansweg 70a en in de Burgerzaal van het Stadhuis bij de stand van de Dirk van Eck-Stichting. In de film wordt het hele bouwproces van de kerk, van het heien van de palen, het storten van de fundering en het metselen van de kloostermoppen en de tongewelven gevolgd tot aan de eerste hoogmis door pastoor Th. Beukers en monseigneur Angenent, de bisschop van Haarlem.

Opvallend is het vele handwerk dat op de bouwplaats moest gebeuren. De heipalen werden ter plaatse gemaakt en alle stenen werden zonder lift door de bouwvakkers persoonlijk via houten trappen naar boven gedragen. Een aantal vaklieden droeg daarbij netjes een stropdas.

Ook het inzegenen en inluiden van de kerkklokken door pastoor Beukers is fraai in beeld gebracht. Soms is een shot van de omgeving te zien, genomen vanaf de bouwplaats of vanuit de toren. Hierop zijn onder andere de toen nieuw gebouwde huizen aan de overzijde van de Lammenschansweg en de pastorie aan de Lorentzkade te herkennen. Volgens een bord op de steiger van de toren is de bouw van de kerk uitgevoerd door de firma Bik en Breedeveld.

Via welke omwegen de film in België terecht is gekomen is onbekend. Wel staat vast dat hij in bezit is gekomen van een zekere mevrouw Van Gilsen en in 1970 samen met enige andere Nederlandse katholieke films werd geschonken aan een Vlaamse verzamelaar. De film zou een plekje krijgen in het Vlaamse filmarchief in Leuven. Door toeval is er recent contact ontstaan tussen de nieuwe eigenaar en Lava. Omdat Lava al jaren bezig is met het behoud van Leids filmmateriaal, konden de rechten op de historische film door aankoop worden verkregen. De werkgroep heeft de financiering kunnen betalen uit de opbrengst van de verkoop van de filmserie “Stadsbeeld in Beweging”.

Het is de bedoeling dat deze film uiteindelijk, samen met andere Leidse films, als deel zes in de serie “Stadsbeeld in Beweging” gaat verschijnen. De originele 16 mm film zal na restauratie worden overgedragen aan het Regionaal Archief Leiden.

De werkgroep Lava is op zoek naar meer informatie over deze film en over mevrouw Van Gilsen. Weet u iets, neem dan vooral contact op met Arjan Honkoop, tel. 0172-618540 of stuur een e-mail naar lava@dirkvaneck.nl.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×