Gemeente peilt voorkeur ontwerpen Aalmarktgebied

Van 23 september tot en met 7 oktober zal de gemeente een openbare peiling houden onder de inwoners van Leiden. In deze periode mogen de Leidenaren hun voorkeur uitspreken over ontwerpen voor twee verschillende locaties in het Aalmarktgebied. Burgemeester en Wethouders en de directie van Bouwfonds MAB zullen na de peiling een definitieve keuze uit de ontwerpen maken. Het gaat om de ontwerpen voor de nieuwe winkelsteeg tegenover C&A, die uitkomt op de Stille Rijn en het winkelpleintje dat achter de Waag komt.

Jarenlang is gediscussieerd over hoe het Aalmarktgebied het best opgeknapt kan worden. Nu zijn architecten aan de slag gegaan met het ontwerpen van bouwplannen. Voor twee veelbesproken locaties is aan vijf architectenbureaus gevraagd een plan te maken. Het gemeentebestuur zal de uiteindelijke keuze maken uit die tien plannen, maar wil eerst van de Leidenaren horen wat zij de mooiste plannen vinden voor hun stad. In totaal zullen dus maximaal tien ontwerpen, vijf per locatie, beschikbaar zijn. Deze worden getoetst aan het stadvernieuwingsplan voordat ze aan de Leidse bevolking worden gepresenteerd.

In 2003 is heeft de gemeenteraad aan B&W gevraagd om de Leidse bevolking te laten meedenken over het ontwerp van het Aalmarktproject. Het doel is om de Leidenaren te betrekken bij de stedelijke ontwikkeling van hun binnenstad en bij het Aalmarktproject in het bijzonder. Ook wil het gemeentebestuur graag inzicht krijgen in de voorkeur van ‘de stad’.

Vanaf 23 september worden huis-aan-huis kaarten verspreid. Op deze kaart staan impressies van de ontwerpen, de locatie en uitleg hoe de bewoners hun voorkeur kenbaar kunnen maken. De ontwerpen zullen vanaf 23 september te vinden zijn op een expositie in het Stadsbouwhuis, in de Stadskrant en op www.aalmarkt.nl

In oktober wordt door het college van B&W en de directie van Bouwfonds MAB een definitieve keuze gemaakt.

Advertentie

Leiden Aalmarktproject


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×