Senaat vindt herindeling gemeenten zaak van provincies

Een meerderheid in de Eerste Kamer wil dat in de toekomst provinciale besturen de eindbeslissing krijgen over gemeentelijke herindelingen binnen de eigen provincie. Nu ligt die bevoegdheid nog bij de Tweede en Eerste Kamer. Ook minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zei afgelopen dinsdag in een debat met de senaat over twee gemeentelijke herindelingen, waaronder die van de nieuwe gemeente Teylingen, hier wel voor te voelen. De minister kondigde een notitie over dit onderwerp aan die in de loop van 2006 zal verschijnen. Een meerderheid van de senaat heeft overigens ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Teylingen, waar Sassenheim, Voorhout en Warmond per 1 januari 2006 in opgaan.

De minister noteerde dat in de Eerste Kamer de fracties van PvdA, VVD en GroenLinks de eindbeslissing aan de provincies willen laten door de wet Algemene Regels Herindeling (ARHI) aan te passen. Wel zou het alleen om herindelingen binnen één provincie moeten gaan. De voorstanders in de senaat gaan er daarbij vanuit dat de procedures van de wet ARHI zorgvuldig gevolgd moeten zijn.

Minister Remkes wees erop dat ook een wijziging van de grondwet nodig is om de eindbeslissing over deze herindelingen bij de wetgever weg te halen. Hij zag het uitbrengen van de notitie als een poging om na te gaan of er voor een aanpassing van de grondwet in zowel de Tweede als de Eerste Kamer een meerderheid van tweederden is te vinden.

Advertentie

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×