700 Leidse kastanjes ziek

Steeds vaker verschijnen er alarmerende berichten in kranten, op radio en tv over de opmars van de bloedingsziekte bij de paardekastanjes in Nederland. Ook in Leiden zijn ziekte kastanjes aangetroffen. In een brief heeft wethouder Van der Sande (Wijkbeheer) de raadsleden over de laatste stand van zaken omtrent de kastanjes in Leiden geinformeerd. Het blijkt dat zo’n 700 Leidse kastanjes in meer of mindere mate getroffen zijn door de bloedingsziekte. Dat is 44% procent van de Leidse paardenkastanjes. Daarmee zit Leiden iets boven het Zuid Hollands gemiddelde van 41%. Van alle paardenkastanjes in Leiden zijn er 107 (7%) dusdanig aangetast, dat er geen kans op overleven meer is. Deze bomen zullen uiteindelijk worden gekapt en vervangen.

Bij de behandeling en bestrijding van de kastanjeziekte volgt Leiden de landelijke aanbevelingen. Deze beleidslijn blijft Leiden voortzetten. Dat betekent: niet meteen kappen bij signalering van de ziekte. Zowel de zieke als gezonde kastanjebomen monitoren. Onomkeerbaar zieke en afgestorven bomen kappen. Kastanjes die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen door bijvoorbeeld takken die dreigen af te knappen weghalen. En waar mogelijk meewerken aan het landelijk onderzoek. Voorlopig blijft alle hoop gevestigd op het snel vinden van de oorzaak en een remedie tegen de ziekte.

In 2002 werden voor het eerst bruine plekken op stammen van paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum) geconstateerd. In 2004 bleken vele duizenden paardenkastanjes in Nederland te zijn aangetast door deze bloedingsziekte. De werkgroep Aesculaap, opgericht in 2004, coördineert landelijk de onderzoeken naar mogelijke oorzaken en zorgt ervoor dat de informatie over de ontwikkelingen, onderzoeken en maatregelen zo breed mogelijk wordt verspreid. In 2004 kregen gemeenten het verzoek een financiële bijdrage te leveren van € 2.000,- voor nader onderzoek. Leiden heeft aan dat verzoek gehoor gegeven.

Niet alleen in Leiden maar ook landelijk kwamen er steeds meer meldingen van aangetaste paardenkastanjes binnen. De BTL-bomendienst (voorheen Arcadis) heeft op verzoek van een groot aantal gemeenten in Nederland – waaronder Leiden – de paardenkastanjes geïnventariseerd. Aansluitend heeft deze dienst de gemeente Leiden verzocht mee te werken aan proeven om de kastanjeziekte te bestrijden. De paardenkastanjes op de middenberm van de Dobbedreef zijn daarvoor aangewezen. Wellicht kunnen de bevindingen aan deze bomen op termijn bijdragen aan de bestrijding van de kastanjeziekte in Nederland.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×