Politie Hollands-Midden krijgt 1,8 miljoen extra

Minister Remkens, Binnenlandse Zaken, heeft aan Politie Hollands Midden een prestatiebeloning van 1,8 miljoen euro toegekend. Het korps heeft de met de minister afgesproken resultaten voor het jaar 2004 op 7 van de 8 indicatoren ruim gehaald. Op een aantal van de acht indicatoren levert het korps, landelijk gezien, boven gemiddelde resultaten. Op het onderwerp “tevredenheid laatste politiecontact” dient Hollands Midden zich te verbeteren. Het extra geld dat het korps ontvangt wordt voor 50% gebruikt voor herstel van de vermogenspositie. Een deel is beschikbaar gesteld voor innovatie. Het resterende deel is in de begroting opgenomen en wordt daarmee aangewend voor de bedrijfsvoering van het korps.

Korpschef Jan Stikvoort is tevreden over de behaalde resultaten: “We hebben een flinke inhaalslag gepleegd. Op ziekteverzuim hebben we zeer goede resultaten behaald; door dit terug te dringen van 7,9 % in 2002 naar 5,2 % in 2004 en dát is al 2,3 % lager dan met de minister voor 2006 was afgesproken. Op het gebied van handhaving is het aantal staandehoudingen, waarbij rechtstreeks contact is met de politie flink toegenomen van ruim 37.000 in 2002 naar 69.000 in 2004, boven de doelstelling in 2006. Je ziet dat het aantal aangedragen verdachten, de instroom naar de rechtbank, jaarlijks toeneemt. En dan gaat het vooral om verdachten van zware zaken zoals geweld, woninginbraken en vermogensdelicten”.

“De resultaten voor de telefonisch bereikbaarheid zijn voor 2006 al ruimschoots gehaald. 95% van de binnenkomende telefoongesprekken wordt binnen 20 seconden opgenomen. Voor de overige onderwerpen ligt het korps met uitzondering van de “tevredenheid bij het laatste politiecontact” op koers. Ik focus me hierbij niet alleen op de kale cijfers, maar kijk vooral naar de effecten daarvan op de veiligheid in de regio.”

De korpschef stelt vast dat de inspanningen die het korps levert bijdragen aan de positieve kentering die plaats vindt op het gebied van veiligheid. Criminaliteit neemt af en mensen voelen zich steeds veiliger. Dit blijkt uit de uitkomsten van de resultaten van de politie monitor bevolking 2005. De cijfers van het korps die over het lopende jaar beschikbaar zijn, geven aan dat de verbetering zich voortzet. Er werden over de eerste acht maanden minder misdrijven gepleegd en meer aanhoudingen verricht. Tegelijkertijd stelt de korpschef vast dat het korps absoluut moet investeren in een verbetering van de tevredenheid over het politie optreden.

Bij het beoordelen van de prestaties is gekeken naar:
– het aantal verdachten dat Politie Hollands Midden bij het Openbaar Ministerie heeft aangeleverd;
– het aantal boetes en transacties uit staande houdingen;
– de beschikbaarheid van de politie voor het publiek;
– de tevredenheid van het publiek over de politie;
– de daling van het ziekteverzuim (om zo meer mensen op straat te krijgen);
– de plannen van de korpsen om doelmatiger te werken.

Voor al deze punten zijn in de prestatiecontracten afspraken vastgelegd over de doelen die in 2006 bereikt moeten zijn. Op weg daarnaar toe moest in 2004 al gemiddeld 35 procent van de doelstelling behaald zijn. Over 2005 ligt de eis gemiddeld op 65 procent, en in 2006 moeten alle afgesproken doelstellingen voor 100% gehaald zijn.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×