Jeltje Van Nieuwenhoven fietst door Oostvlietpolder

Op uitnodiging van de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder, de Vereniging Bewoners Vrouwenweg en de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) heeft gedeputeerde mevrouw Van Nieuwenhoven woensdag een fietstocht gemaakt door de Oostvlietpolder. De komende tijd moet de provincie Zuid-Holland opnieuw een besluit nemen over het al dan niet goedkeuren van het bestemmingsplan Oostvlietpolder en moet het tracé worden onderzocht dat de RijnlandRoute door de Oostvlietpolder zal gaan volgen. De drie samenwerkende belangenorganisaties hebben geprobeerd om Van Nieuwenhoven duidelijk te maken welke natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Oostvlietpolder op het spel staan en welke tegenstrijdige bestemmingen de verschillende overheden aan het gebied geven.

Zo loopt het meest waarschijnlijke tracé van de Rijnlandroute vlak langs of mogelijk zelfs dwars door het door de gemeente Leiden geplande weidevogelreservaat. Tijdens de fietstocht is een bezoek gebracht aan één van de boerderijen die door de trage besluitvorming al ruim dertig jaar belemmerd wordt in de bedrijfsvoering en aan volkstuinvereniging Oostvliet die als gevolg van de gemeentelijke plannen de afgelopen jaren een groot aantal tuinen is kwijtgeraakt.

Aan het eind van haar bezoek heeft mw. Van Nieuwenhoven van de volkstuinders een kistje met zelf geteelde groenten en fruit ontvangen. Van de belangenorganisaties ontving zij onder andere een print van de reacties die de afgelopen maanden op de website van de VVO zijn binnengekomen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×