Meerderheid raad stemt in met reclamebelasting

Met de stemmen van D66, de SP, LWG/De Groenen en het onafhankelijke raadslid Veeger tegen, is een ruime meerderheid van de gemeenteraad vanavond akkoord gegaan met de invoering van reclamebelasting voor centrumwinkeliers. Het CDA wil nu alleen afspraken maken voor de rest van 2005 en voor volgend jaar een nieuw voorstel doen. Verschillende partijen drongen er bij het college op aan goede afspraken te maken over een bezwaarprocedure.

De belasting wordt weliswaar door de gemeente geheven, maar de inning komt in handen van het Centrummanagement Leiden. Bezwaren zouden door de gemeente moeten worden afgehandeld en niet door het Centrummanagement.

Advertentie

Leiden reclamebelasting


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×