Convenant voor begeleiding startende ondernemers

Tijdens de Startersdag van de Kamer van Koophandel die afgelopen zaterdag werd gehouden in Groenoordplaza, hebben wethouder Geertsema (Economische Zaken), P. Halkes, directeur a.i. Stichting Werk en Onderneming (SWO), C. Broeksma, plaatsvervangend directeur Kamer van Koophandel Rijnland (KvK) en P. Meijer, voorzitter KvK, een samenwerkingsovereenkomst voor de begeleiding van (door)startende ondernemers in Leiden ondertekend.

De partijen kunnen door samen te werken begeleiding bieden aan startende of doorstartende ondernemers in Leiden in de vorm van een ‘starterspakket’. De gemeente en SWO faciliteren op financieel gebied zodat ondernemers niets hoeven te betalen voor het ‘starterspakket’.

Het ‘starterspakket’ bestaat uit een maatwerkgesprek en een begeleidingstraject. Een maatwerkgesprek geeft handvatten bij het maken van een ondernemingsplan. Bij een begeleidingstraject krijgt de ondernemer persoonlijke begeleiding van een consulent van de KvK over bijvoorbeeld juridische zaken, marketing, financiën en organisatie. SWO en de gemeente helpen de ondernemers bij het zoeken naar geschikte bedrijfsruimte.

Ondernemers die gebruik willen maken van het ‘starterspakket’ kunnen terecht bij: Servicepunt Bedrijven van de gemeente Leiden, Langegracht 72, 2312 NH Leiden, telefoonnummer 071-516 55 09.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×