Samenwerking Zorginstellingen

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) werken met ingang van 2006 als volwaardige partners samen bij het afgeven van indicatieadviezen over woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen. Hans Kraaijeveld, regiodirecteur CIZ en Frans van den Broek d’Obrenan, algemeen directeur RRC, tekenden vandaag de overeenkomst. De inzet van het revalidatiecentrum is vooral gericht op voorzieningen voor gehandicapte kinderen en voor volwassenen met een complexe handicap. Medio 2006 of begin 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. De nieuwe wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun burgers.

De gedachte achter de nieuwe wet is dat gemeenten de plaatselijke situatie beter kennen dan de rijksoverheid, zo weet een gemeente beter welke instanties kunnen worden ingeschakeld en aan welke voorzieningen behoefte is.Nu zijn er nog een hoop regels betreffende voorzieningen voor mensen met een beberking. Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunnen gemeenten alle regels bij één loket onderbrengen. Daar kunnen mensen terecht voor informatie en advies, en voor het aanvragen van voorzieningen. Gemeenten kunnen dan veel gerichter werken. Echter, kennis hebben zij in beperkte mate. Met het oog hierop zijn het Rijnlands Revalidatie Centrum, waar mensen met een handicap worden behandeld en het Centrum Indicatiestelling Zorg, welke van alle ins en outs betreffende de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op de hoogte is, dé aangewezen instellingen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×