Burgemeester Lenferink: "2005 jaar met veel leed"

Burgemeester Lenferink blikte maandagavond terug op een bewogen 2005. In Leiden ging het er allemaal nog relatief rustig aan toe, maar internationaal waren er de nodige rampen. De aardbeving in Pakistan bijvoorbeeld, waarbij ook Leidse brandweerlieden hulp hebben verleend. Voor die Leidse brandweer was 2005 overigens geen makkelijk jaar. In april raakten enkele brandweermannen ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden bij een grote uitslaande brand aan de Flevoweg.

Gelukkig bracht 2005 Leiden ook een flink aantal mooie dingen. Zo was er bijvoorbeeld het 86e lustrum van de universiteit, waarbij koningin Beatrix een eredoctoraat kreeg. Ook kregen veel Leidenaren vorig jaar een koninklijke onderscheiding.

De belofte die Lenferink vorig jaar deed, kan hij nog niet helemaal gestand doen. Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie riep de burgemeester het jaar 2005 uit tot ‘het jaar van de brief’. De gemeente zou voortaan alle brieven die burgers sturen, binnen de gestelde termijnen beantwoorden. Dat lukt nog niet en dus beloofde Lenferink dat de resultaten van dat speerpunt in 2006 merkbaar moeten worden.

Goed nieuws had de burgemeester ook voor de portomonnee van de Leidenaar. Uit een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden blijkt dat Leiden in 2006 de laagste lokale lasten zal hebben van alle grotere gemeenten in Nederland. Ook is Leiden veiliger dan vergelijkbare steden en voelt 88% van de Leidenaren zich gelukkig tot zeer gelukkig.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×