VVD wil ondergrondse aanleg Rijnlandroute

De VVD in zeven gemeenten vindt de aanleg van de Rijnlandroute voor deze regio een absolute noodzaak. Bovendien moet de route binnen de kwetsbare gebieden rond het Valkenburgse meer en door Voorschoten en Leiden volledig ondergronds worden aangelegd. De lijsttrekkers, wethouders en fracties van de VVD in Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude vinden de aanleg van de Rijnlandroute noodzakelijk voor de verbetering van de huidige wegverbindingen in de regio en voor de bereikbaarheid van de nu al geplande nieuwe woonwijken en bedrijfsterreinen. Dit standpunt wordt gesteund door de VVD-fractie in Provinciale Staten. De kosten moeten volgens de VVD worden gedragen door het rijk, de regio en het bedrijfsleven.

Ten behoeve van de leefbaarheid en behoud van het landschap, maar ook voor het draagvlak van de Rijnlandroute, moet de route ondergronds wordt aangelegd voor zover deze zal lopen door de kwetsbare gebieden rond het Valkenburgse meer en door Voorschoten en Leiden.

Voor de financiering van de Rijnlandroute zijn middelen van het Rijk nodig maar zullen ook de gemeenten moeten bijdragen. Daarbij kan worden gedacht aan een regionaal investeringsfonds. Daarbij moet niet worden uitgesloten dat ook bedrijven een financiële bijdrage leveren gezien de te verwachten voordelen van een betere verbinding.

Ook vindt de VVD dat er nu snel moet worden begonnen met de verbreding van de N206 tussen Katwijk en de aansluiting op de A44 bij het Transferium, zoals vastgelegd in een motie die afgelopen najaar werd aangenomen in de Provinciale Staten. “De Bollenstreek, woningen en bedrijven, zal daardoor een stuk beter bereikbaar worden”.

Advertentie

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×