Schriftelijke vragen VVD betreffende Mega Billboard

In schriftelijke vragen aan het College wil de VVD Leiden graag opheldering over een te plaatsen Mega Billboard voor ‘het gat van Van de Putte’ op het stationsplein. Het is de bedoeling dat de onthulling plaatsvindt in de laatste week van februari. Het is de VVD-fractie duidelijk geworden dat het gaat om een decorstuk wat de spijtige stagnatie van het opknappen van het Stationsplein moet verhullen. Het is echter de vraag of de inwoners van Leiden en de bezoekers zitten de wachten op oplossingen van bordkarton in plaats van daadwerkelijke investeringen in een mooier Stationsplein. De VVD laat weten liever geld te steken in oplossingen die langer meegaan dan drie jaar. Het is wrang om te moeten constateren, aldus de VVD, dat juist deze plek door de gemeente Leiden wordt uitgekozen voor een decorstuk. De VVD wil graag zo snel mogelijk van wethouder Hillebrand weten wat dit mega-billboard gaat kosten.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×