Pvda: "Reïntegratiebedrijven presteren onder de maat"

Bijstandsgerechtigden die door reïntegratiebedrijven naar de arbeidsmarkt worden begeleid komen er in Leiden bekaaid vanaf. Volgens Roelof van Laar, woordvoerder werk en inkomen van de PvdA wordt er door de reïntegratiebedrijven totaal geen maatwerk geboden: “Zo krijgt iedereen dezelfde sollicitatietraining, of hij nu metselaar of projectleider wil worden. Er zijn dan ook maar weinig mensen die baat hebben bij een reïntegratietraject.” De Pvda vindt dat het College van B&W te weinig heeft gedaan om verbeteringen te realiseren. Daarom wil de PvdA nu dat de manier van werken van reïntegratiebedrijven wordt onderzocht.

Van Laar: “Over de kwaliteit van reïntegratiebedrijven wordt al lang gesproken. De Cliëntenraad maakt zich ook al lang druk om de kwaliteit van wat er aangeboden wordt. Tot nu toe gaven we het college nog het voordeel van de twijfel, omdat verbeteringen beloofd werden. We denken dat er echter te veel mis is om aan de bedrijven zelf over te laten. Een onderzoek moet duidelijkheid geven over wat er mis is en hoe dat verbeterd kan worden.”

Het onderzoek moet zich volgens de PvdA richten op de invulling van reïntegratietrajecten, op de visie die daarachter schuilgaat en op de rol van de bedrijven, de sociale dienst en de klanten in een traject. Daarnaast moet ook goed gekeken worden naar voor welke klanten de trajecten succesvol zijn. Van Laar: “We horen bijvoorbeeld van hoger opgeleiden dat reïntegratiebedrijven niet in staat zijn hen goed te begeleiden. Zo stond er in een brochure die een klant kreeg dat een bepaalde vacaturesite niet de moeite waard was omdat er alleen banen voor hoog opgeleiden op stonden. Dat terwijl die klant een universitaire studie heeft afgerond.”

De PvdA wil dat het onderzoek naar de reïntegratiebedrijven voor het einde van het jaar klaar is en dat de lessen die uit het onderzoek getrokken kunnen worden zo snel mogelijk in de praktijk gebracht worden.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×