Pvda voert actie voor veilige buurten

Donderdag gaan de Pvda-ers Diederik Samsom, Conny Broeyer, Marion van Dongen, Ciska Schreuder en Wera Buis per fiets de Mors in. Ze brengen om 15.30 uur een bezoek aan de speeltuin Morskwartier en om 16.30 uur aan het winkelcentrum Diamantplein. Tijdens het bezoek gaan zij in gesprek met de kiezer en bieden ze het PvdA-pamflet ‘Veilige Buurten’ aan met daarin voorstellen om overlast en criminaliteit in buurten tegen te gaan. Ook krijgt één van de buurthelden een ‘PvdA veiligheidsjack’.

De fietstocht door de wijk gaat langs plekken, waar in het verleden problemen waren. Volgens de Pvda is de situatie de laatste drie tot vier jaar verbeterd door te investeren in jongerenwerk, sportfaciliteiten, aanpak van zwerfvuil, een facelift van het Diamantplein en de flats aan de Diamantlaan en het werk van de wijkagent. “Het samenwerkingverband van bewonersorganisaties, woningbouwcorporatie Portaal, de politie en welzijnswerk, jongeren en de gemeente hebben daar allemaal een steentje aan bijgedragen. De PvdA heeft zich sterk gemaakt deze aanpak te ondersteunen,” aldus Pvda-campagenleider Karlijn van den Berg.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×