Stadsparkeerplan alsnog akkoord met sanering terrein

Directeur Chris Verplancke van de St. Stadsparkeerplan Leiden heeft NS Vastgoed laten weten alsnog akkoord te gaan met de sanering van het achterterrein van het parkeerterrein aan de Haagweg. Die sanering is nodig omdat de bodem verontreinigd is met onder andere zware metalen. Er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid. Verplancke dringt er bij de NS wel op aan om het terrein na de werkzaamheden opnieuw te bestraten. Dat is ook gebruikelijk, maar NS Vastgoed was dat in eerste instantie niet van plan, omdat ze de grond klaar wil maken voor de bouw van 300 woningen.

Die bouw kan echter nog wel even op zich laten wachten nu de Leidse gemeenteraad als voorwaarde heeft gesteld dat er eerst een permanente oplossing moet komen voor het parkeerterrein. Pas daarna is de raad bereid om het bestemmingsplan te wijzigen. Zonder die aanpassing kan NS Vastgoed niet bouwen.

“Met klem willen wij er bij u op aandringen om de stenen na het schonen weer te laten terugkeren totdat de stichting Stadsparkeerplan een door de gemeente aangeboden vervangende locatie voor haar binnenstadservice heeft kunnen innemen. Het is voor de doorgang van belangrijke evenementen van essentieel belang dat de stenen worden teruggeplaatst totdat Stadsparkeerplan een alternatieve locatie heeft gevonden,” aldus Verplancke in een brief aan de NS.

De herbestrating is volgens Verplancke zo belangrijk, omdat het achterterrein regelmatig in gebruik is als er een bovengemiddelde vraag is naar parkeerplaatsen. Dat is zo’n drie keer per week het geval als er in de stad evenementen of voorstellingen worden gehouden.

Ook wethouder Hessing (D66, parkeren) rekent erop dat de NS het achterste gedeelte van het terrein, ter grootte van een kleine parkeergarage, na de schoonmaakbeurt opnieuw zal bestraten. Verplancke heeft met het SSL-bestuur maandagochtend een spoedoverleg met Hessing gehad over de ontstane situatie. Hessing heeft daarbij toegezegd alles in het werk te zullen stellen om van de NS meer tijd te krijgen voor een tijdelijke verplaatsing van het parkeerterrein. Gesproken wordt over een einddatum van 20 december.

Advertentie

Leiden Stadsparkeerplan


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×