Studenten willen meer betrokken worden

Uit een enquête die de PvdA heeft gehouden onder 141 studenten blijkt dat bijna zestig procent van de ondervraagden meer betrokken wil worden bij voor hen belangrijke besluiten die door de gemeente genomen worden. Een gebrek aan informatie blijkt een belangrijke reden voor de studenten om niet actief over besluiten mee te denken. Uit de enquête blijkt duidelijk dat studenten geïnformeerd en betrokken willen worden, zegt Roelof van Laar, student en kandidaat-raadslid voor de PvdA. “Ik hoor van andere partijen nog wel eens dat studenten eigenlijk niets met Leiden hebben en alleen tijdelijk te gast zijn. Deze enquête bewijst het tegendeel.”

Een studentenadviesraad wordt door achtenveertig procent van de ondervraagden gezien als een goed idee. Diverse studentenorganisaties en studenten zouden d.m.v. deze raad de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies kunnen voorzien. Verder vindt veertig procent van de studenten dat er vaker enquêtes gehouden moeten worden zodat de gemeenteraad weet wat de studenten bezig houdt. Van Laar: “Deze uitslag kan niemand negeren denk ik. We willen dan ook zo snel mogelijk met studenten en studentenorganisaties om tafel gaan zitten om spijkers met koppen te slaan. Die adviesraad moet er nog dit jaar komen.” Tot slot is het krijgen van informatie voor studenten een groot probleem, zij krijgen, in tegenstelling tot andere Leidenaren, nauwelijks lokale kranten thuisbezorgd. Onder hen wordt het weekblad Mare het meest gelezen, bijna de helft van de studenten wil dan ook dat er meer informatie over de gemeente in dit blad komt te staan.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×