Leerstoel terrorisme in Leiden

Aan de Leidse universiteit komt een bijzondere leerstoel voor terrorisme en terrorismebestrijding. Die moet de wetenschappelijke bestudering van het onderwerp bevorderen en bijdragen aan de verhoging van de analysekwaliteit bij de diverse overheidsdiensten die met de bestrijding van terrorisme bezig zijn. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) vandaag laten weten. De werving van een hoogleraar begint binnenkort. De leerstoel, die komend studiejaar een feit is, is een gezamenlijk initiatief van de NCTb en de universiteit. De hoogleraar wordt gevestigd aan de Campus Den Haag, een nevenvestiging van de universiteit.

Voor de instelling van de bijzondere leerstoel is de stichting ter bevordering van de studie inzake verschijnselen van terrorisme en contraterrorisme opgericht. Voorzitter daarvan is prof.dr. J. Voorhoeve, oud-minister van Defensie. Ook de NCTb, T. Joustra, en adjunct-directeur R. Oosterloo van de Universiteit Leiden zitten in het bestuur. Nederlandse universiteiten hebben tot nu toe weinig aandacht besteed aan terrorisme en de bestrijding daarvan. De stichting wil het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs hierover stimuleren en ook de wisselwerking tussen wetenschap en beleid bevorderen. Dat laatste past volgens de NCTb in het streven van het kabinet om meer kennis te vergaren over verschijnselen als radicalisering, rekrutering en terrorisme en de kwaliteit van de analyse te verbeteren.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×