Toetsingskader interimwet Stad en Milieu vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het toetsingskader van de interimwet Stad en Milieu vastgesteld. In het toetsingskader staat beschreven onder welke voorwaarden de provincie een gemeente toestemming geeft om af te wijken van milieunormen. Gemeenten lopen bij het realiseren van woningbouwprojecten nog wel eens aan tegen problemen die veroorzaakt worden door allerlei milieuregels. De Interimwet Stad en Milieubenadering kan in sommige gevallen een oplossing bieden en gemeenten de mogelijkheid geven om onder voorwaarden af te wijken van verschillende milieunormen. Gedeputeerde Staten moeten een afwijkingsbesluit goedkeuren. De Interimwet zal op 1 februari 2007 in werking treden.

In het toetsingskader staat onder meer dat rekening moet worden gehouden met het advies van de GGD over een bepaald onderwerp, het besluit goed moet zijn gemotiveerd en dat er voldoende compenserende maatregelen moeten zijn genomen. Om de Stad en Milieubenadering zo goed mogelijk toe te passen, is de Handreiking Stad en Milieubenadering opgesteld voor ambtenaren die met de diverse voorwaarden te maken gaan krijgen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×