D66 stelt vragen over uitspraken wethouder Steegh

D66 wil van het college weten of GroenLinkswethouder John Steegh vandaag aanwezig is geweest bij de vergadering van de Stuurgroep RijnGouwelijn en of men de uitspraken die Steegh vandaag deed in diverse media kan bevestigen. In verschillende kranten, waaronder de Gelderlander, staat vandaag te lezen dat Leiden dit jaar een bindend referendum houdt over de RGL. Men baseert zich op uitspraken van Steegh; “Dat de lijn er komt, is geen onderwerp van discussie”. Verder vermeldt het persbericht; “Het alternatieve tracé is om de stad heen bedacht, parallel aan de bestaande spoorlijn van de NS. Vooral tegen het traject door de binnenstad bestaat in Leiden veel weerstand. De route om de stad heen is een optie, die eerst nog moet worden doorgerekend voordat het referendum wordt gehouden”.

D66 wil dat het college aangeeft hoe de uitspraken van Steegh zich verhouden tot het gestelde coalitie-accoord, waarin uitdrukkelijk is gemeld dat het niet doorgaan van de RGL ook een optie is als onderzoek uit mocht wijzen dat een tracé over bestaand spoor geen haalbare optie is.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×