CDA: Doelstelling Kences veel te rooskleurig

Joost Bleijie heeft vandaag namens de CDA-fractie wethouder Marc Witteman gevraagd of deze op de hoogte is van de doelstellingen van Kences. Deze koepelorganisatie wil nog dit jaar 11.000 studentenwoningen realiseren in o.m. Leiden, Amsterdam en Utrecht. Bleijie denkt dat deze doelstelling veel te rooskleurig is: “Gezien het gebrek aan resultaten in de afgelopen jaren en het gebrek aan urgentie van het college, ben ik bang dat er op korte termijn weinig gerealiseerd zal worden, zeker niet binnen een jaar en al helemaal niet structureel”. De CDAer is benieuwd hoeveel van de 11.000 woningen er in Leiden gerealiseerd gaan worden en waar die moeten komen.

Bovendien wil de CDA-fractie weten hoe de door Kences genoemde getallen zich verhouden tot de getallen die zijn genoemd in het ‘Taskforce Studentenhuisvesting’. De problematiek rondom studentenkamers loopt volgens Bleijie al lang in Leiden, hij wil van de wethouder weten of deze, als verantwoordelijke voor het realiseren van studentenkamers, een zelfde enthousiasme erop na houdt als Kences.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×