Schriftelijke vragen SP over Nieuweroord

De SP fractie wil van het college van B&W weten hoe het op dit moment gesteld is met de omstandigheden in asielzoekerscentrum Nieuweroord. Al eerder waren er door de PvdA vragen gesteld over de omstandigheden, dit naar aanleiding van een reeks zelfdodingen in korte tijd. Door het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) werd destijds aangegeven dat extra hulpverleners zouden worden ingezet en afspraken gemaakt zouden worden ter verbetering van de brandveiligheid. De SP fractie geeft in haar schriftelijke vragen aan dat er enige tijd geleden wederom een bewoner werd vermist en stelt dat er nog weinig verbeteringen merkbaar zijn in het centrum.

De SP wil van het college weten of men op de hoogte is van de actuele situatie in Nieuweroord en of de gemeente contact heeft met het COA over noodzakelijke aanpassingen op het gebied van brandveiligheid. Veel activiteiten zijn op dit moment namelijk niet mogelijk vanwege brandgevaarlijke situaties. Veel problemen rond de asielopvang vloeien volgens de SP voort uit landelijk beleid, de SP fractie wil van het college weten of men in samenwerking met andere gemeenten druk uitoefent om de negatieve effecten van dit beleid aan te pakken.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×