Overeenstemming over Muziekhuis en Q-bus

Wethouder Paul Jonas en de gebruikers van het Muziekhuis M123 hebben overeenstemming bereikt over het gebruik van het Muziekhuis en de concertzaal Q-bus. Er is onder andere afgesproken dat de Q-bus geïsoleerd wordt waardoor het geluid van de muziek wordt teruggebracht naar een acceptabel niveau, de stichting Muziekhuis de zaal weer zal huren en een faciliterende en beherende rol op zich zal nemen en dat de kantoor- en opslagruimte van Cultureel Centrum de X zal worden ondergebracht aan de Nieuwe Rijn. Zeer harde muziek, zoals dance en house zal niet meer in het Muziekhuis worden geprogrammeerd.

Wethouder Jonas is niet alleen tevreden met het resultaat, maar waardeert vooral de constructieve samenwerking tussen de gemeente en de gebruikers van de voorzieningen aan de Middelstegracht. Bovendien is de realisatietijd van de isolatiewerkzaamheden kort en zijn de kosten beperkt, daarnaast wordt de samenwerking bevorderd tussen de muziekinstellingen en is het goedkoper als twee organisaties op één plek zitten.

Wethouder Jonas: “Ik ben erg blij met dit resultaat waar alle partijen constructief aan hebben meegewerkt. Het is de beste oplossing voor de middellange termijn en geeft daarmee ruimte om te blijven zoeken naar een grootschalig poppodium voor Leiden. Ik vind het ook belangrijk dat met deze oplossingen het geld dat eerder in de Q-bus is geïnvesteerd op deze manier niet weggegooid is.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×