Meer recreatie rond de Oude Rijn

Het Ontwerpatelier AS Leiden Katwijk heeft de afgelopen weken de kansen onderzocht om de Oude Rijn en omgeving beter te benutten voor recreatie, zowel voor vaarroutes als voor aantrekkelijke fietsroutes en natuurontwikkeling. Geconcludeerd is dat de Oude Rijn veel meer betekenis kan krijgen voor het gebied tussen Leiden en Katwijk. Ook de combinatie van recreatie en toeristische activiteiten stond op de agenda. Mogelijkheden voor win-winsituaties liggen in het verbreden van het kanaal met een fietspad en in het herstructureren van verouderde bedrijfsterreinen.

Het Ontwerpatelier bracht eveneens de verschillende tracé-mogelijkheden in beeld voor de Rijnlandroute. De focus lag op het onderzoeken van de kansen van elk tracé, met name voor nieuw wonen en werken. Over twee weken verkast het Ontwerpatelier naar de oostkant van Leiden. Deskundigen, maatschappelijke organisaties en bewoners zullen zich dan buigen over opgaven die in dat gebied om creatieve oplossingen vragen. De voortgang en de activiteiten van het atelier zijn te volgen op de website: www.asleidenkatwijk.nl

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×