Onderscheiding voor J.C. Rijsbergen

De secretaris van de Vereniging Ouders Van Een Vermoord Kind (VOVK) dhr. J.C. Rijsbergen, is door Koningin Beatrix benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 1995 werd de VOVK door dhr. Rijsbergen opgericht nadat zijn dochter om het leven was gebracht. Voor die tijd bestond er voor ouders en andere nabestaanden van een vermoord kind geen vereniging. Via slachtofferhulp kwam dhr. Rijsbergen destijds in contact met andere ouders van een vermoord kind en in april 1995 richtte hij met vijf andere lotgenoten de VOVK op. Op dit moment is hij meer dan 10 jaar bestuurslid/secretaris van de vereniging.

De heer Rijsbergen heeft voor de vereniging belangrijke contacten opgebouwd met o.a. het Ministerie van Justitie, de opleiding van Officieren van Justitie, Slachtofferhulp Nederland en zusterorganisaties. Hij heeft in de afgelopen jaren een organisatie weten op te bouwen met o.a. een bestuur, adviseurs, een redactie voor het verenigingsblad en commissies. Er bestaat alom grote waardering voor de wijze waarop de vereniging de belangenbehartiging vorm geeft en hoe lotgenoten, die met het trauma van het gewelddadige verlies van hun kind moeten leven, elkaar kunnen ontmoeten en herkenning, erkenning en bemoediging kunnen vinden.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×