VVD vraagt opheldering over bestemming Belastingkantoor

De fractie van de VVD wil van het college van Burgemeester en Wethouders weten of deze op de hoogte is van het voornemen van de Rijksgebouwendienst om een nieuwe gebruiker te zoeken voor het Belastingkantoor in Leiden. Oktober vorig jaar bestonden er nog plannen om op de plek van het Belasingkantoor een parkeergarage te realiseren. Tevens wil de VVD weten of het hernieuwde gebruik wordt meegenomen bij de planning van de buitenom variant van de RijnGouwelijn en zo ja wat dan de impact is van een dergelijke variant op de plannen van de Rijksgebouwendienst.

Verder vraagt de VVD zich af of het niet beschikbaar komen van het terrein en de geplande parkeerplaatsen invloed heeft op de grondexploitatie van het Aalmarktproject en of het effect heeft op andere ontwikkelingen in het Staionsgebied, zoals de komst van een nieuw Popcentrum, megastores, bioscoop en discotheek.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×