Ondernemend Leiden in problemen door parkeersoap

Het parkeerbeleid, of het gebrek daaraan in Leiden, dreigt nu ook directe gevolgen te krijgen voor alle ondernemingen én grote evenementen in Leiden. NS Vastgoed had begin maart reeds de shovels ingezet om het achterste gedeelte van het grootste stadsparkeerterrein van Leiden aan de Haagweg, dat wordt gehuurd door de Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL), te laten verdwijnen. Nu heeft NS vastgoed ook de huur van het overgebleven parkeerterrein voor 450 parkeerplekken opgezegd per 1 juli 2006. Een nieuwe fase in de parkeersoap van Leiden waarin de gevreesde problemen voor ondernemend en organiserend Leiden een harde realiteit dreigen te worden.

Waar de vorige wethouder van Verkeer, Ruud Hessing, zich al op stuk beet, zien nu ook de burgemeester van Leiden Henri Lenferink en de huidige verkeerswethouder John Steegh hun bemiddelingspoging bij de NS mislukken. “De NS geeft als verklaring op dat zij gefrustreerd is over de voortgang van de gesprekken met de gemeente over de bouwplannen voor hun terrein. De NS ziet daarom nog liever de komende jaren het terrein braak liggen dan het te verhuren aan de SSL, totdat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft gewijzigd en de NS er zelf kan gaan bouwen,” zo laat SSL-directeur Chris Verplancke vandaag weten.

Officieel had de stichting Stadsparkeerplan het achterste deel van het terrein nooit gehuurd van de NS. Echter, dit gedeelte van het terrein dat alleen via het parkeerterrein te bereiken is, en waarvan al 10 jaar het gebruik ervan als parkeerterrein oogluikend werd toegestaan, moest ineens op 1 april bouwrijp worden opgeleverd. De NS gaf als reden op dat zij als vastgoedbedrijf vast zit aan gemaakte afspraken met dochtermaatschappij Structon over de oplevering van het terrein als bouwterrein. De aldaar in gebruik zijnde 350 parkeerplaatsen moesten er direct aan geloven.

“Dat betekende dat wij evenementen van de Pieterskerk, de Stadsgehoorzaal, in het kader van het Rembrandtjaar, het Culinair Festival, de Leiden Marathon en vele andere grote activiteiten nauwelijks meer vanaf dit terrein met onze Park&Ride service kunnen bedienen”, legt Verplancke de consequenties van dit handelen door NS Vastgoed uit. “Een grote strop voor vele organisatoren en dus voor Leiden. Dit is de zoveelste desastreuze ontwikkeling in, wat inmiddels bekend staat als, de parkeersoap van Leiden.”

Maar nu ook het gehuurde deel van het parkeerterrein binnenkort ontruimd moet zijn, lijkt het erop dat een en ander nog fors kan gaan escaleren deze zomer. Het bestuur van de SSL is van mening dat het niet verantwoord is om haar maatschappelijk ondernemende bedrijf te liquideren voor een ruzie tussen NS Vastgoed en de gemeente Leiden en daarmee de bereikbaarheid van Leiden te frustreren. Verplancke: “Het bestuur beseft dat zij als grondhuurder juridisch wellicht niet sterk staat, maar voelt zich wel voldoende gesteund door de gemeenteraad om met haar broodnodige parkeerservice voor het centrum door te gaan. De raad heeft middels twee moties niet alleen vóór de SSL gestemd, maar ook voor het Stadsparkeerterrein aan de Haagweg. Eén ding is voor de gemeenteraad, college en de SSL zeker, het algemeen belang wordt er met deze actie van de NS niet mee gediend.”

De gemeente is een alternatieve parkeerlocatie naast Naturalis voor vervanging van de Haagweg al geruime tijd met de SSL aan het voorbereiden. Echter, deze vervanging liep de afgelopen periode flinke averij op. De gemeente ziet door tegenvallers in grondverwerving naast Naturalis geen kans meer om de beoogde 800 parkeerplaatsen aan te leggen. Er is nu nog slechts sprake van 300 plaatsen die mogelijk pas aan het einde van het jaar beschikbaar komen. Het stichtingsbestuur van de SSL vindt dat zij nooit akkoord mag gaan met een verplaatsing naar een niet gelijkwaardige parkeerlocatie met nog eens onvoldoende parkeerplaatsen ter vervanging van de Haagweg. Het stichtingsbestuur kan daarom niet anders dan het Haagwegterrein voor de binnenstad open te houden en te gaan voor continuïteit. “Wat daarvan de consequenties zijn, zullen we af moeten wachten, maar dat risico wil het bestuur nemen. Ze laat zich niet zomaar aan de kant schuiven door politieke spelletjes van NS Vastgoed met de gemeente”, aldus Verplancke.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×