D66 opent meldpunt onredelijke regels

De Leidse D66-fractie opent 5 juli op haar website een meldpunt waar inwoners, bedrijven en instellingen hun klachten kwijt kunnen over gemeentelijke regels. De partij zal alle meldingen doorspelen aan het gemeentebestuur met het verzoek de regels waar klachten over binnenkomen aan te passen of af te schaffen. Op deze manier kunnen de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderd worden. D66 zal  bovendien tijdens de komende raadsvergadering het college verzoeken om een algemeen gemeentelijk meldpunt in te stellen. Het is de bedoeling dat het meldpunt van D66 in werking blijft totdat de gemeente zelf deze service zal aanbieden.

De sluiting van een deel van café Odessa in verband met brandveiligheid is de directe aanleiding voor het starten van het meldpunt. Duo-raadslid Jeffrey van Haaster:”Het achtergedeelte moet plotseling dicht omdat de vluchtroute naar de ingang een paar meter te lang schijnt te zijn. Dit heeft tot gevolg dat de terrasboot niet langer toegankelijk is. Dit voorbeeld geeft aan hoe een goedbedoeld voorschrift tot een praktisch onredelijke situatie kan leiden. Zo’n regel is louter opgesteld uit het oogpunt van veiligheid en is niet afgewogen tegen andere belangen, zoals een werkbare situatie en redelijk ondernemerschap. Op deze manier slaan we door in onze regeldrang. Een meldpunt kan de gemeente bewust maken van de keerzijde van bestaande regels. Ook dwingt het regelmakers om van tevoren te taxeren hoe effectief en billijk nieuwe voorschriften in de praktijk zullen werken.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×