Scholen pakken voortijdig schoolverlaten aan

Diverse mbo en vmbo-scholen in de Leidse regio gaan samenwerken om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Op 3 juli werd het convenant ‘Maatwerk’ ondertekend met als doel het voortijdig schoolverlaten van leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van het vmbo in twee jaar tijd met 20% terug te dringen. Bovendien moet 75% van die leerlingen minimaal een kwalificatie op mbo-niveau één behaald hebben. Het aantal schoolverlaters is in de Leidse regio met 3% aanmerkelijk lager dan in de rest van het land, daar ligt het persentage op 16%.

Er zijn echter nog altijd vmbo-leerlingen voor wie de omstandigheden het moeilijk maken een diploma te behalen. De vmbo’s en mbo’s zien het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid daar iets aan te doen. Via de opleidingen, trainingen, stageplekken en begeleiding worden vmbo’ers in staat gesteld een diploma te halen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×