Het College van Burgemeester en Wethouders. (foto: website PvdA)

Leids college presenteert uitvoeringsprogramma

Het nieuwe linkse college van Burgemeester en Wethouders heeft afgelopen vrijdag haar uitvoeringsprogramma gepresenteerd. Het college zet fors in op minimabeleid, jeugdbeleid, onderwijshuisvesting, kunst en cultuur in de wijk en onderhoud van sportvelden. Het onderwijs in Leiden krijgt er vier ton extra op jaarbasis bij. Eenzelfde bedrag wordt extra vrijgemaakt voor kunst, de sport en de jeugd. Voor de minima wordt 2 miljoen op jaarbasis extra uitgetrokken. De nieuwe plannen van de PvdA, SP, GroenLinks en de ChristenUnie, kosten 7,5 miljoen euro per jaar. Dat bedrag zal gedeeltelijk uit de beurs van de Leidenaar moeten komen.

De lasten zullen worden verhoogd met 3 miljoen euro, dit houdt een lastenverzwaring in van ongeveer 25 euro per inwoner. De overige 4,5 miljoen willen burgemeester en wethouders bezuinigen op al bestaande posten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×