Brandveiligheidsmaatregelen redden mensenlevens

In de nacht van 12 op 13 juni jongstleden heeft een felle brand gewoed in een studentenhuis aan de Herengracht. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een oververhitte laptop. Volgens de Leidse brandweer hebben de door de gemeente voorgeschreven brandveiligheidsvoorzieningen die de eigenaar heeft aangebracht in het pand mensenlevens gered en veel schade voorkomen. Dat laat de gemeente Leiden weten.

Volgens de Officier van Dienst van de brandweer kon de felle brand snel en doelmatig worden bestreden omdat het studentenhuis voldeed aan een aantal belangrijke voorzieningen conform de Technische Brandveiligheidsvoorschriften Leiden (TBN). De gangen en trappen waren vrij van obstakels en brandbare materialen, waardoor de brandweer snel kon optreden op de verdieping waar de brandhaard zich bevond. De zeven bewoners die in het huis waren, zijn tijdig wakker geworden door de aanwezige rookmelders en hadden voldoende tijd om het pand te verlaten. Dit heeft waarschijnlijk hun leven gered. Tot slot was de verdieping waar de brand is ontstaan aan beide zijden opgebouwd uit een houten-kap-constructie. Doordat deze aan de binnenzijde bekleed was met gipsplaten heeft de brand niet kunnen uitbreiden naar de buren. Ook het optreden van de brandweer tijdens het incident conform de recentelijk getoetste brandweer zorgnorm heeft ertoe bijgedragen dat het vuur niet is uitgebreid naar de buren.

Het aanbrengen van brandveiligheidsvoorzieningen in een studentenhuis is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid in een pand kan ook bij de gebruiker liggen: diegene die het pand voor een bepaald doel gebruikt of exploiteert. Dat kan de eigenaar zijn, maar – bijvoorbeeld in het geval van een winkel – ook de exploitant of de beheerder.

Het is de wettelijke taak van de gemeente om de naleving van de regels en voorschriften – die de veiligheid in gebouwen moet waarborgen – te handhaven. De gemeente doet dit door regelmatig te controleren en op te treden als de situatie niet veilig blijkt. De afdeling Preventie van de brandweer geeft voorlichting, adviseert en controleert de brandveiligheid van gebouwen in de stad. De controles richten zich vooral op panden waar veel mensen komen, zoals winkels, bedrijven, studentenhuizen, ziekenhuizen en ruimtes voor kinderopvang.

Meer informatie over de brandveiligheidsvoorschriften in Leiden is te vinden op de internetsite van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/gebruiksvergunning of www.leiden.nl/brandveiligheid bij projecten onder het kopje ‘gebruiksvergunning en brandveiligheid’. Bij het Servicepunt Bouwen en Wonen in het Stadsbouwhuis aan de Langegracht en de Brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan is de folder ‘Gebruiksvergunning en brandveiligheid’ verkrijgbaar.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×