D66 wil opheldering over Volkstuinen Oostvlietpolder

In schriftelijke vragen aan het college wil D66 Leiden opheldering over het door de provincie genomen besluit betreffende de Oostvlietpolder. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft de provincie Zuid-Holland nu een concept goedkeuringsbesluit genomen over het bestemmingsplan Oostvlietpolder. De provincie stemt in met de vestiging van Volkstuinen maar niet met verblijfsrecreatie. D66 vindt dit vreemd, temeer omdat er al dertig jaar op deze plek Volktuinen gevestigd zijn en verblijfsrecreatie altijd is toegestaan.

Verder wil D66 weten op welke manier het college denkt verblijfsrecreatie te waarborgen en of het van plan is om op korte termijn met de Leidse Bond van Amateurtuinders te overleggen over de mogelijke gevolgen die het besluit van de provincie heeft voor de in de Oostvlietpolder gelegen complexen en het complex Veldheim.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×