Zes ton voor verbeteren luchtkwaliteit.

De regio Holland-Rijnland krijgt van de provincie 600.000 euro. De bedoeling is dat met dit geld maatregelen worden getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren en lokale en regionale knelpunten worden opgelost. Het bedrag is een voorschot van het Rijk voor het opstellen en uitvoeren van een ‘Gebiedsgericht Programma Luchtkwaliteit’. Er zijn wel specifieke voorwaarden verbonden aan de bijdrage, zo wordt deze alleen verstrekt aan gebieden die tot het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gaan behoren. In totaal keert de provincie 12,7 miljoen euro uit aan diverse regio’s.

Omdat het NSL pas in december 2006 wordt vastgesteld en om vertraging in het nemen van maatregelen te voorkomen, wordt de bijdrage in twee delen beschikbaar gesteld. Het nu betaalbaar gestelde bedrag (EUR 37.500,00) betreft een eenmalige bijdrage voor het opstellen van gebiedsgerichte programma’s (procesgelden), het tweede deel van de bijdrage (EUR 565.627,06) voor het uitvoeren van maatregelen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×