Vroegtijdige zorg voor probleemgezinnen

De provincie Zuid-Holland gaat extra investeren in vroegtijdige zorg voor gezinnen met problemen en vroegtijdige hulp aan jonge kinderen die bescherming nodig hebben. Er zal door het Bureau jeugdzorg en andere jeugdzorgaanbieders intensiever worden samengewerkt met consultatiebureaus, de GGD, de jeugdgezondheidszorg en de gemeenten. De provincie krijgt van het rijk jaarlijks 10 miljoen euro extra om in de groeiende vraag naar jeugdzorg te kunnen voorzien. Provinciale Staten zullen ook eigen middelen beschikbaar stellen om probleemgezinnen snel te kunnen helpen, bijvoorbeeld door de inzet van Thuiszorg.

Vanaf 2007 gaat het om jaarlijks 800.000 euro extra voor de vroegtijdige zorg en vroegtijdige hulp. Overigens worden de Zuid-Hollandse wachtlijsten jeugdzorg volgens plan nog in 2006 weggewerkt. Plaatsing van jongeren zonder straf in een justitiële opvanginrichtingen wil de provincie zoveel mogelijk beperken, men wil een vernieuwend, intensief zorgaanbod voor jongeren met (gedrags)problemen ontwikkelen.

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben tijdens de in februari van dit jaar gehouden jeugddriedaagse van bijna 300 (ex)cliënten, hun familieleden en medewerkers van de jeugdzorg te horen gekregen wat er allemaal te verbeteren valt. De meeste problemen die werden gemeld hadden te maken met de wachtlijsten en het gebrek aan samenwerking tussen instellingen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×